در باز شد و بالاخره سلام و عليک و روبوسی سه تايی مرهمی شد بر تلفنهای بی جواب و پيامهای کوتاه و بی خوابی و نگرانی. بعد از چند دقيقه يک خورده آروم گرفتم و بعد از نوشيدن چايی خوشرنگ و خوش طعمی که ابی ج… Read More


Your web site currently includes a robot.txt file. You should utilize Google Look for Console's Robots.txt Tester to post and examination your robot.txt file and to ensure Googlebot is not crawling any limited information.دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی بنام منو تو با هم براى ایرانصب ک دلم و … Read More


If you employ parameters as part of your URL like session IDs or sorting and filtering, make use of the rel="canonical" tag tag to tell search engines like google and yahoo which Variation of Individuals webpages is the original.Unfortunately, This is actually the only market place right now the place nokia six is on the market, because jd won't pr… Read More